Personopplysninger i Vintrosa Beach Handboll Cup

1. Introduksjon - Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person i live. Vintrosa IS er ansvarlig for de personopplysninger som du gir oss som en del av Vintrosa Beach Handboll Cup eller som innhentes av oss fra annen kilde. Vintrosa IS behandler alltid personopplysninger med stor respekt for den personlige integriteten. Nedenfor finnes en beskrivelse av de retningslinjene som Vintrosa IS benytter seg av i forbindelse med Vintrosa Beach Handboll Cup, hvordan vi håndterer og lagrer informasjonen og hvilke rettigheter du har. Retningslinjene begrenser aldri de rettighetene som gjelder i databeskyttelsesforordningen eller annen juridisk bindene bestemmelse.

2. Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysninger som følger:

 • Du sender dem til oss, for eksempel når du registrerer et lag til turneringen, men også i andre situasjoner. For eksempel gjennom våre nettsider, gjennom fysiske skjemaer, i annen kontakt med oss, gjennom e-post, brev, kontaktskjemaer og gjennom innloggede tjenester og gjennom sosiale medier
 • Noen andre gir, med ditt samtykke dine opplysninger for å komplettere en annen påmelding. Dette gjelder for eksempel trenere og spillere.
 • Informasjon blir opprettet utfra din påmelding og hvordan du bruker våre tjenester, for eksempel ved betalinger eller deltagelse i turneringer.
 • Bilder og video som blir tatt under turneringen
 • Vi kan også få informasjon om deg gjennom våre partnere, såkalte tredjeparter.

Personopplysninger registreres også i forbindelse med betalinger, for eksempel gjennom bankoverføring og kortbetalinger for å administrere din påmelding.

2.1 Websider som tilhører Vintrosa Beach Handboll Cup

Vanligvis kan $webSite besøkes uten å samle inn personopplysninger. Vi samler bare informasjon som brukes til statistiske formål og besøkeren forblir anonym. Eksempel på slik informasjon er tidspunkt for besøket, hvor lang tid besøket varte og hvilke sider som er besøkt. Vintrosa IS bruker også informasjonskapsler såkalte «cookies» slik at funksjoner og tjenester på websiden skal virke korrekt. Når du aktivt gjennomfører en påmelding kan vi med hjelp av lagrede «cookies» gjøre såkalte polls (undersøkelser) som vises for deg basert på din atferd på websiden. For eksempel kan disse brukes til å vurdere hva du syns om våre påmeldings system eller gi deg spørsmål i forbindelse med en mislykket kortbetaling. Her kan du lese mer om hvordan vi bruker cookies Når du som kunde besøker Vintrosa Beach Handboll Cup gjennom våre innloggede tjenester kan besøket knyttes til den innloggede personens påmelding og brukernavn/ e-mail. Dette gir Vintrosa IS mulighet for å gi en mer relevant kommunikasjon til individuelle lag og kontaktpersoner.

2.2 Kategorier av personopplysninger

De kategorier av personopplysninger som vi vanligvis samler inn er:

 • Kundeinformasjon, det vil si de opplysninger som trengs for å delta i turneringen hos oss. For eksempel navn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Deltakertinformasjon, det vil si informasjon om deltakere under turneringen. Det inkluderer kontaktpersoner, trenere, dommere, foreldre og spillere som er registrert ved påmeldingen. I noen tilfeller skjer innloggingen gjennom en privat link å ikke gjennom brukernavn og passord.
 • Kjøpsinformasjon, det vil si produkter og tjenester som er kjøpt samt betalingshistorikk.
 • Resultat og statistikk, det vil si hvordan det gikk i turneringen og i noen tilfeller hvilke spillere som scoret mål/assist eller blitt tildelt disiplinære tiltak som for eksempel grønne/gule/ røde kort og utvisning.
 • Serviceinformasjon, det vil si korrespondanse i konkrete tilfeller, informasjon om påmelding samt eventuelle klager. Svar på kundeundersøkelser og tilbakemelding om våre varer og tjenester. Hvis det er relevant, eventuell informasjon i forbindelse med konkurranser.
 • Besøksinformasjon på innloggede tjenester, det vil si kjøp-brukergenererte data, passord, teknisk data om hvilken enhet der brukes, interaksjonsdata (besøkstid, svartider, hvordan du forlater og kommer i kontakt med tjenesten med mere).
 • Spesifikke kategorier av personopplysninger (definert i art 9 p 1 Datatilsynet) håndteres eksepsjonelt da det trengs for å administrere turneringen.
 • Bilder og video som blir tatt under turneringen, og presenteres i våre kanaler
 • Informasjon fra sosiale medier, det vil si informasjon som du laster opp på vår webside og på tredje parts sosiale medier

2.3 Informasjon når opplysninger samles inn.

Når personopplysninger blir gitt til oss får den som gir oss sine personopplysninger informasjon om:

 • Hva som er formålet og med hvilket juridisk grunnlag personopplysningene samles inn,
 • kontaktopplysninger til Vintrosa IS om Vintrosa Beach Handboll Cup,
 • hvilke rettigheter du har som kunde,
 • hvor lenge opplysningerne blir lagret.

Opplever du at informasjonen er ufullstendig ber vi deg ta kontakt med Vintrosa IS og Vintrosa Beach Handboll Cup for å få fullstendig informasjon.

2.4 Formål og juridisk grunnlag for behandling

Vi samler bare inn personopplysninger til formål som har støtte i gjeldende lovverk hos Datatilsynet. Det vanligste er at opplysningene blir samlet inn for behandling med støtte i det juridiske grunnlaget gjennomføring av avtaler. Formålet er til eksempel:

 • Inngå en avtale med oss/gjennomføre en påmelding
 • Bestille flere tilleggsprodukter gjennom våre innloggede tjenester
 • Håndtering av spørsmål og andre servicerelaterte spørsmål.
 • Alderskontroll og søknad om dispensasjon for spillere
 • Får å kunne identifisere spillere vid forsikringstilfeller

Med legitim interesse som grunnlag behandler vi data for flere formål, til eksempel:

 • Markedsføring og profilering, det vil si for å kommunisere relevante tilbud og informasjon om arrangement som Vintrosa IS organiserer til de som meldt seg på til Vintrosa Beach Handboll Cup.
 • For kommunikasjon av våre og våre partners tilbud.
 • For å sende nyhetsbrev
 • For å utvikle og forbedre Vintrosa Beach Handboll Cup
 • For statistikk og analyser.

Du kan også gi samtykke til behandling i noen tilfeller da ikke noe av det ovennevnte gjelder. Et gitt samtykke er en aktiv handling fra deg og dette kan tilbakekalles på samme plass der samtykket ble gitt. Vi kommer da ikke behandle dine personopplysninger noe mer til det formålet. Vi henter inn samtykke huvedsakelig i :

 • For å vise navn på spillere si forbindelse med liveresultat og annen kamp og turneringsstatistikk
 • For å vise navn på dommere i tidsplanen og for andre dommere som vil søke opp partners de vil dømme sammen med

Det lagres også statistikk fra resultatene i turneringer med offentlig interesse som grunnlag. Det samme gjelder behandling av bestemte kategorier av personopplysninger som utføres i forbindelse med utstedelse og administrasjon av paralisenser.

Det kan være vi publiserer bilder og videoer som blir tatt under turneringen med legitim interesse som grunnlag, dersom de ikke publiseres i en journalistisk sammenheng.

Andre formål for våre behandlinger av personopplysninger kan ha hjemmel i forskjellige juridiske grunnlag, det vil si der vi må overholde en juridisk forpliktelse. Eksempler på slik bruk er behandling av personopplysninger i henhold til regnskapsloven for fakturering, behandling av personopplysninger som skall gis til skatteetaten i forbindelse med kontrolloppgaver for lønn til dommere eller når vi formidler informasjon kring endrede avtalevilkår. Det gjelder også vid behandling av personopplysninger i straffe- og disiplinære saker.

Vi behandler ikke personopplysningene til formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet. Mer informasjon om hvilke formål personopplysningene brukes til kan fås når personopplysningene gis, til eksempel i forbindelse med avtalevilkår.

3. Overlevering av personopplysninger

Under noen omstendigheter kan vi også sende personopplysninger til personopplysningsråd, samarbeidspartnere eller annen tredje part. De aktører som kan behandle de innsamlede personopplysningene er:

 • IT-leverandører
 • Salgspartnere og partnere
 • Tekniske serviceentreprenører
 • Print- og digitale kommunikasjonspartnere
 • Mediebyråer og reklamebyråer
 • Sportsforbund eller lokale / regionale deler av det samme

Vi kan i noen tilfeller, hvis det foreligger hjemmel i loven og krav fra myndigheter bli pålagt å offentligjøre personopplysninger til, til eksempel polis, for kriminalitetsforebygging og utredninger. Personopplysninger blir ikke gitt regelmessig til selskaper utenfor EU eller ESS. I noen tilfeller kan opplysninger gis til, og behandles i land utenfor EU/ESS av Vintrosa IS eller noen leverandører eller underleverandører. Vid disse tilfeller gjøres alltid en undersøkelse for å sikkerstille at de juridiske forutsetningene er til stede og at de tekniske og organisatoriske tiltakene er utført for å sikkerstille at personopplysningene håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå som an sammenlignes med og på samme nivå som den beskyttelse som tilbys innenfor EU.

4. Innsamlede personopplysninger fra annen part

Vi får opplysninger om deg fra forskjellige samarbeidspartnere som du selv gitt til samarbeidspartneren og godkjent overleveringen til Vintrosa IS på grund av at du er interessert i eller selv ønsker delta/ melde deg på.

 • Fra vår bank får vi i noen tilfeller dine personopplysninger når du gjennomfører banktransaksjoner..
 • Fra vår kortbetalings leverenadør Stripe i forbindelse med kortbetalinger. .
 • Fra våre sosiale medier, kommer data fra tredje part at gis oss en del informasjon om deg. Informasjonen kan inkludere dit navn og email adresse..
 • Andre samarbeidspartnere kan også gi oss informasjon for eksempel hvis en sluttbruker har vært i direkte kontakt med deres support eller hvis de på oppdrag av oss hjelper til med datainnsamlingen på våre vegne.

5 Tilgang til personopplysninger

Bare de som trenger tilgang til personopplysningene for å utføre den avtalte tjenesten er autorisert til tilgang og håndtering. Vi har flere underleverandører som håndterer personopplysninger i varierende grad, og de har samme krav til håndtering som Vintrosa IS har internt.

6 Sletting

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig. Etter en turnering er avsluttet vil vi beholde dine opplysninger i maksimalt 36 måneder. Noen opplysninger kan imidlertid lagres lengere for å møte andre juridiske lovkrav for eksempel regnskapsloven, der vi må lagre data i 7 år. ( inte säkert det är samma i Norge!) Det er også grunn til å lagre opplysningene over en lengre periode hvis det av statistiske formål foreligger offentlig interesse.

7 Sikkerhet

Vi tar spesifikke fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som behandles slik at dataene ikke blir tapt, ødelagt, manipulert eller gjort tilgjengelig for uvedkommende. Tiltakene tar sikte på å oppnå et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig høyt med tanke på de tilgjengelige tekniske mulighetene. Endringer i personopplysninger registreres kontinuerlig for å sikre sporbarhet i alle endringer som oppstår i informasjonen. Hendelser knyttet til personopplysninger rapporteres internt og av våre underleverandører. Disse behandles i en intern prosess og rapporteres i relevante tilfeller (dersom det er stor risiko knyttet til individets rettigheter og friheter) til Datatilsynet innen 72 timer og til den personen som mistet sin informasjon i henhold til reglene fastsatt i databeskyttelsesloven. Data svindel/ hacking blir også rapportert til politiet.

8 Dine rettigheter

8.1 Rett til tilgang

Alle har rett til å ta del av den informasjon og i hvilken grad opplysninger om personen behandles av Vintrosa IS i relasjon til Vintrosa Beach Handboll Cup. Hvis slike personopplysninger er tilgjengelige får den/de berørte personene på forespørsel informasjon om hvilke kategorier av personopplysningene som behandles, hvor disse kommer ifra, i hvilket formål behandlingen skjer, hvilket juridisk grunnlag som foreligger og til hvem eller hvilke opplysninger er blitt gitt til. Den som ber om informasjonen skall kunne legitimere seg. Vintrosa IS sender svar innen 1 måned etter mottak av forespørselen.

8.2 Rett til korreksjon

Alle har rett til å kreve korreksjon av egen kundeinformasjon dersom det er feil eller behandlet i strid med gjeldende lov.

8.3 Retten til å slette

Vintrosa IS sletter personlig informasjon relatert til Vintrosa Beach Handboll Cup, da det ikke er noe juridisk grunnlag for å beholde opplysningene. De som har meldt seg på turneringen har rett til å umiddelbart få sine opplysninger slettet dersom noe av følgende gjelder:

 • Opplysningene er ikke lener nødvendige for de formålene de ble de ble behandlet for
 • Behandlingen er gjort for direkte markedsføring og du motsetter deg at opplysningene behandles for det formålet.
 • Informasjonen er ikke behandlet i henhold til forskriften
 • Du motsetter behandling som finner sted etter en interesseavveining og de begrunnede grunnene ikke veier tyngre enn interessen din
 • Sletting er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

8.4 Rett til å motsette seg automatisert beslutningstaking

Vintrosa IS bruker ikke automatisert beslutningsprosess innenfor administrasjonen av Vintrosa Beach Handboll Cup for den registrerte.

8.5 Rett til portabilitet

Alle som har sine personopplysninger på Vintrosa IS har rett til å få ut disse opplysningene på papir eller elektronisk standardformat.

8.6 Rett til å begrense behandlingen

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av dine personopplysninger er begrenset. Dette gjelder for eksempel hvis du mener at dine personlige opplysninger er feil og du har bedt om en korreksjon. Mens saken etterforskes, kan du be om at behandlingen av personopplysninger begrenses.

8.7 Rett til å protestere

Hvis Vintrosa IS administrerer dine personlige data med interesseavveining som grunnlag, har du rett til å protestere mot behandlingen. For å gjøre dette må du spesifisere hvilken behandling du protesterer mot. Hvis vi skall fortsette med slik behandling må vi vise at det er overbevisende legitime grunner til behandling av personopplysninger som veier tyngre enn dine interesser.

8.7.1 Markedsføring, nyhetsbrev og profilering

Når personopplysninger kan behandles for direktemarkedsføring eller nyhetsbrev vil dette bli oppgitt i forbindelse når opplysningene samles inn. Du kan når som helst rapportere at du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss gjennom at ta kontakt. I de fleste av våre e-postmeldinger finnes en link der du kan velge å fjerne markedføring gjennom epost. Dette gjelder ikke meldinger som er en reaksjon på en handling fra en kunde, for eksempel, bekreftelse på påmelding eller mottatt betaling. Personopplysninger kan også behandles for kunderelasjonshåndteing, for eksempel at gjennom utvalg og segmentering kommunisere relevante og mer personlige tilbud til målgruppen. Som en del av dette kan profilering forekomme, basert på de personopplysninger som vi mottok i forbindelse med påmeldingen. Profilering blir gjort for å bedre tilby tilbud og informasjon som er anpasset etter dine behov. Du kan til enhver tid varsle oss om at ikke vil ta del av disse typer tilbud.

8.8 Rett til erstatning

Du kan ha rett til erstatning i noen tilfeller, for eksempel hvis vår håndtering av dine personopplysninger har forårsaket skade på deg. Krav kan gjøres direkte til Vintrosa IS.

8.9 Kobling

Informasjonen på denne siden gjelder for Vintrosa Beach Handboll Cup og turneringens websider. I tilfeller der dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder gjelder opplysningene generelt ikke for disse nettsteder. Vintrosa IS er ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder.

8.10 Endringer i personopplysningspolicyen

Hvis det er endringer i vår personvernpolicy, blir det annonsert på denne siden. For eksempel kan retningslinjene endres dersom det foreligger juridisk grunnlag eller praksis endres. Hvis behandlingen av personopplysninger er regulert i avtale med kunde gjelder vilkårene som forekommer i avtalens vilkår inntil disse blir regulert, hvis det ikke skjer i strid med dine rettigheter ovenfor, er uforenlig med til enhver tid gjeldende lag eller annen juridisk bindende bestemmelse.

8.11 Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Vintrosa IS. Personopplysningsansvarlig er Vintrosa IS. For å komme i kontakt med Vintrosa IS med personopplysningsrelaterte spørsmål kan du bruke kontaktopplysningene på turneringens webside ($webSite). Du kan også bruke support@cupmanager.net med GDPR og Vintrosa IS i emnelinjen.


©The copyright of this document belongs to Invite AS, but is provided free of charge to users of Cup Manager.